mellanrum
Menyknapp till nya om företaget Menyknapp till vår vision Menyknapp till vårt miljötänkande Menyknapp till var vi finns Menyknapp till våra hyresgäster Menyknapp till kontakt oss
mellanrum

Vårt miljötänkade

Odensbackens Företagscentrum är ett miljömedvetet företag beläget i ett naturskönt område utmed Kvismare kanal.

Kvismare kanal byggdes i samband med den stora sjösänkningen 1879-1888 då Hjälmarens vattennivå sänktes med ca 180 cm vilket gav jordbrukarna i Östernärke 18.900 hektar ny bördig åkerjord, en yta lika stor som 1/3 av Hjälmaren.

Initiativtagare till sjösänkningen hette Nils Gabriel Djurklou och föddes på Sörby Säteri i Norbyås, nära Kvismaren. Djurklou har fått en park uppkallad efter sig där en minnessten till hans ära står uppställd invid kanalen.

Till startsida

Kvismare kanal ligger vackert vi intill.
mellanrum

Två företag i samverkan: Odensbackens Företagscentrum · Svensk Bilåtervinning

mellanrum

Postadress: Labbetorp 318, Glashyttan · 715 95 KILSMO · E-post: info@svenskbilatervinning.se

mellanrum

Copyright Alla rättigheter förbehålles